Доц. Д-р Надежда Христова Хинкова д.м.- Управител


Няма снимкаЗапишете час за преглед

Образование
 • 1995 г. – висше медицинско образование в Медицински университет гр. Плевен.
 • 2000 г. – придобита специалност "Акушерство и гинекология".
 • 2004 г. - придобита специалност "Онкология".
 • 2005 г.– диплом за научна степен “Кандидат на медицинските науки” (доктор).
 • 2011 г. – специалност “Здравен мениджмънт”, МУ-Плевен 2011 год.
 • 2011г.-Доцент Катедра „Акушерски грижи” МУ-Плевен.
 • 2012г.-2016г. Началник отделение по оперативна Онкогинекология към Клиника онкогинекология при Онкологичен център УМБАЛ „Д-р Г. Странски”ЕАД гр. Плевен.
 • 2015г.- Ръководител Катедра „Акушерски грижи” МУ-Плевен.
 • 2016г.- 2018г.Консултант към МБАЛ " Света Марина "-Плевен.
 • 2019г - Началник Клиника по Акушерство и гинекология към УМБАЛ "Св. Марина" Плевен
 • 2021г. - Декан на Факултет "Здравни грижи" към МУ-Плевен

Специализации
 • Доц. Хинкова извършва радикални хирургични операции за всички гинекологични онкологични заболявания, ендоскопски /безкръвни/ оперативни интервенции в пълен обем за доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания.
 • Диагностична лапароскопия в гинекологията-София.
 • „Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията” I-во ниво, МУ Плевен - 2009 год.
 • „Оперативна лапароскопия в гинекологията” II-ро ниво, МУ- Плевен, 2010 год.
 • " Диагностична хистероскопия"- 2016г. МУ Плевен
 • Оперативна хистероскопия - 2019 г МУ Плевен
 • Курс по ехография на малък таз, коремни органи и млечна жлеза-2001г. гр.София.
 • Колпоскопия- МУ - Плевен.
 • Биопсия на сентинелни лимфни възли. Онкологичен център, МУ Плевен.
 • Топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз, МУ- Плевен.
 • Сертифициран хирург на конзола за роботизирана система Da Vinci - 2023 г.

Работно време
 • Понеделник и четвъртък от 15:00 - 18:00
 • Събота от 10:00 - 14:00
 • Уважаеми пациенти,
 • информираме Ви, че при неявяване на записан час за преглед, без да сме били уведомени, при следващо посещение ще бъдете таксувани 20 лв. За да бъде избегната подобна ситуация е необходимо 24 часа преди запазеното Ви посещение да ни уведомите за невъзможността да спазите часа си.
Д-р Иван Владиславов Костадинов


Няма снимкаЗапишете час за преглед

Образование
 • 1996 год. - Медицина.
 • 2005 год. - Обща Хирургия.

Специализации
 • Основи на лапароскопската хирургия,I и II ниво ВМА- София- 2012г.
 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия-І-во ниво, МУ-Плевен, 2012г.
 • Лапароскопска дебелочревна и стомашна хирургия, ВМА- София,2012г.
 • Хирургично лечение на заболяванията на хепато0билиарната система и панкреаса, ВМА-София, 2012г.
 • Конвенционална ехография-абдоминална ехография и повърхностни структури, МУ-Плевен, 2012г.
 • Месторабота- МБАЛ- Плевен към ВМА- София.
Д-р Теодора Красимирова Семова


Няма снимка

Образование
 • 2017 г. - магистър по „Медицина“ в Медицински университет – Плевен
 • 2018 г. - асистент към катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицински университет – Плевен
 • 2019 г. - докторант към катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицински университет – Плевен с тема на дисертационния труд „Съвременно лечение при карцином на яйчника“
 • 2022 г. - придобита специалност по „Акушерство и гинекология“

Специализации
 • Ехографска диагностика в акушерството и гинекологията – 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка - 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Диагностична и офис хистероскопия - I-во ниво - 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Диагностична лапароскопия в гинекологията - I-во ниво - 2022 г., Медицински университет – Плевен
Д-р Димитър Димитров


Няма снимка

Образование
 • 2017 г. - магистър по „Медицина“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2018 г. - асистент към катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицински университет – Плевен
 • 2020 г. - докторант към катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицински университет – Плевен с тема на дисертационния труд „Ролята на Indocyanine green при оценката на регионалния лимфен басейн при пациентки с карцином на ендометриума“
 • 2022 г. - придобита специалност по „Акушерство и гинекология“

Специализации
 • Ехографска диагностика в акушерството и гинекологията – 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка - 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Диагностична и офис хистероскопия - I-во ниво - 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Диагностична лапароскопия в гинекологията - I-во ниво - 2022 г., Медицински университет – Плевен
 • Kурс по роботизирана хирургия „Intuitive`s technology training program covering the components and use of the da Vinci system“, 2022, ORSI, Belgium
Д-р Лилия Василевна Симеонова


Няма снимка

Образование
 • 1969г. - Медицина в гр. Ленинград
 • 1976г. - придобива специалност "Акушерство и гинекология"

Специализации
 • 1969 - 1973г. - работи в родилен дом - Ленинград.
 • 1973 - 1975г. - работи в родилен дом Плевен.
 • 1975 - 1985г. - работи като лекар - ординатор в Онкогинкология Плевен.
 • 1985 - 2002г. - завеждащ отделение Онкогинеколоя - Плевен.
 • от 2002 - на частна практика.
Д-р Никола Наумовски


Няма снимка

Образование
 • 2007г.-висше медицинско образование Медицински Университет Плевен
 • 2012г.-придобита специалност Гастроентерология
 • 2009-2012г.-Асистент в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ "Г.Странски" Плевен

Специализации
 • Ехография на коремни органи и повърхностни структури - първо и второ ниво.
 • Гастроинтестинална ендоскопия-първо и второ ниво
Ак. Елица Йорданова Стоянова


Няма снимка

Образование
 • МУ – Плевен бакалавър, специалност "Акушерка" 2011 год.
 • МУ – Плевен магистър по Управление на здравните грижи 2016 год.
 • МУ – Плевен курс по компютърни технологии - 2017 год.
 • МУ - Плевен специалност "Обществено здравеопазване"
ак. Ралица Василева Миткова


Няма снимка

Образование
 • МУ - Плевен, бакалавър, специалност "Акушерка" 2013 година.
 • МУ - Варна, магистър, специалност "Управление на здравните грижи" 2015 година.
 • МУ – Плевен курс по компютърни технологии - 2017 год.