Хирургия

 • ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ - ПЪРВИЧЕН 50,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ - ВТОРИЧЕН 40,00 лв.
 • ТУШИРАНЕ (АНАЛНО) 30,00 лв.
 • ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА 30,00 лв.
 • ВТОРИЧНА ПРЕВРЪЗКА 20,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА РАНА 20 лв.
 • МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В КАТЕГОРИЯ ХИРУРГИЯ
 • Амбулаторен преглед при специалист /първичин/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Първична хирургична обработка на рана
 • Шев на рана до 3см
 • Шев на рана над 3см
 • Шев на рана до 10см
 • Сваляне на конци с еднократен консуматив
 • Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж
 • Инцизия на дълбоки гнойници с дренаж
 • Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло под местна анестезия
 • Екстирпация на нокът
 • Вторична превръзка с консуматив
 • Вадене на кърлеж
 • Екстирпация на повърхностно разположени туморни формации с местна анестезия
 • Туширане
 • Тромбектомия на хемороид
 • Лигатура на фистула
 • Предна тампонада при епистаксис /манипулация/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
Онкология

 • Първичен онкологичен преглед
 • Вторичен онкологичен преглед
 • Абдоминална ехография
 • Изписване на рецепта
Вътрешни болести

 • ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ - ПЪРВИЧЕН 50,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ - ВТОРИЧЕН 40,00 лв.
 • УЗД КОРЕМНИ ОРГАНИ 40,00 лв.
 • Амбулаторен преглед при специалист /първичен/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
 • Поставяне на катетър /манипулация/
 • Венозна инфузия до 30 мин./манипулация/
 • Венозна инфузия до 30 мин./манипулация/
Акушерство и Гинекология

 • ПЪРВИЧЕН ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД 50,00 лв.
 • ВТОРИЧЕН ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД 40,00 лв.
 • КОЛПОКОПИЯ 50,00 лв.
 • БИОПСИЯ 60,00 лв.
 • ЕНДОМЕТРИАЛНА БИОПСИЯ 200,00 лв.
 • УЗД АБДОМИНАЛНА 50,00 лв.
 • УЗД ВАГИНАЛНА 50,00 лв.
 • ЦИТОНАМАЗКА 25,00 лв.
 • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕ 50,00 лв.
 • ЕЛЕКТОКОАГУЛАЦИЯ НА МАТОЧНА ШИЙКА И ВУЛВА 50,00 лв.
 • ХИМИЧНА ОБРАБОТКА НА МАТОЧНА ШИЙКА И ВУЛВА 50,00 лв.
 • ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 80,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА СПИРАЛА 40,00 лв.
 • ПОСТАВЯНЕ НА ПЕСАР 25,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА ПЕСАР 15,00 лв.
 • КОНСУЛТАЦИЯ С ИЗПИСВАНЕ НА РЕЦЕПТА 20,00 лв.
 • ПАКЕТНА ЦЕНА ПРЕГЛЕД, КОЛПОСКОПИЯ, УЗД ВАГИНАЛЕН 130,00 лв.
 • КОЛПОСКОПИЯ И ЦИТОНАМАЗКА 65,00 лв.
 • КОЛПОСКОПИЯ С БИОПСИЯ 100,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД И УЗД ВАГИНАЛЕН 90,00 лв.
 • ШЕВ НА РАНА 70,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА РАНА 20,00 лв.
 • ОФИС ХИСТЕРОСКОПИЯ 200,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД, КОЛПОСКОПИЯ, ВАГИНАЛЕН УЗД, ЦИТОНАМАЗКА 150,00 лв.
 • ЕКСЦИЗИЯ НА ФОРМАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ВУЛВАТА 150,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД, КОЛПОСКОПИЯ, ВАГИНАЛЕН УЗД, ЦИТОНАМАЗКА И МБИ 210,00 лв.
 • МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 6,00 лв.
 • ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 20,00 лв.