Хирургия

 • ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ - ПЪРВИЧЕН 40,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ - ВТОРИЧЕН 20,00 лв.
 • ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА 20,00 лв.
 • ТУШИРАНЕ (АНАЛНО) 20,00 лв.
 • ВТОРИЧНА ПРЕВРЪЗКА 15,00 лв.
 • МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В КАТЕГОРИЯ ХИРУРГИЯ
 • Амбулаторен преглед при специалист /първичин/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Първична хирургична обработка на рана
 • Шев на рана до 3см
 • Шев на рана над 3см
 • Шев на рана до 10см
 • Сваляне на конци с еднократен консуматив
 • Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж
 • Инцизия на дълбоки гнойници с дренаж
 • Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло под местна анестезия
 • Екстирпация на нокът
 • Вторична превръзка с консуматив
 • Вадене на кърлеж
 • Екстирпация на повърхностно разположени туморни формации с местна анестезия
 • Туширане
 • Тромбектомия на хемороид
 • Лигатура на фистула
 • Предна тампонада при епистаксис /манипулация/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
Онкология

 • Първичен онкологичен преглед
 • Вторичен онкологичен преглед
 • Абдоминална ехография
 • Изписване на рецепта
Вътрешни болести

 • ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛЛОГ - ПЪРВИЧЕН 40,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ - ВТОРИЧЕН 20,00 лв.
 • УЗД КОРЕМНИ ОРГАНИ 30,00 лв.
 • Амбулаторен преглед при специалист /първичен/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
 • Поставяне на катетър /манипулация/
 • Венозна инфузия до 30 мин./манипулация/
 • Венозна инфузия до 30 мин./манипулация/
Акушерство и Гинекология

 • ПЪРВИЧЕН ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД 40,00 лв.
 • ВТОРИЧЕН ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД 30,00 лв.
 • КОЛПОКОПИЯ 40,00 лв.
 • БИОПСИЯ 55,00 лв.
 • УЗД АБДОМИНАЛНА 30,00 лв.
 • УЗД ВАГИНАЛНА 40,00 лв.
 • ЦИТОНАМАЗКА 25,00 лв.
 • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕ 35,00 лв.
 • ЕЛЕКТОКОАГУЛАЦИЯ НА МАТОЧНА ШИЙКА И ВУЛВА 50,00 лв.
 • ХИМИЧНА ОБРАБОТКА НА МАТОЧНА ШИЙКА И ВУЛВА 50,00 лв.
 • ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 40,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА СПИРАЛА 25,00 лв.
 • ПОСТАВЯНЕ НА ПЕСАР 25,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА ПЕСАР 15,00 лв.
 • КОНСУЛТАЦИЯ С РЕЦЕПТА 15,00 лв.
 • ПАКЕТНА ЦЕНА ПРЕГЛЕД, КОЛПОСКОПИЯ, УЗД ВАГИНАЛЕН 100,00 лв.
 • УЗД КОРЕМНИ ОРГАНИ 30,00 лв.
 • КОЛПОСКОПИЯ И ЦИТОНАМАЗКА 55,00 лв.
 • КОЛПОСКОПИЯ С БИОПСИЯ 85,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД И УЗД ВАГИНАЛЕН 70,00 лв.
 • ШЕВ НА РАНА 50,00 лв.
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА РАНА 15,00 лв.
 • ОФИС ХИСТЕРОСКОПИЯ 150,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД, КОЛПОСКОПИЯ, ВАГИНАЛЕН УЗД, ЦИТОНАМАЗКА 135,00 лв.
 • ЕКСЦИЗИЯ НА ФОРМАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ВУЛВАТА 100,00 лв.
 • ПРЕГЛЕД, КОЛПОСКОПИЯ, ВАГИНАЛЕН УЗД, ЦИТОНАМАЗКА И МБИ 170,00 лв.
 • МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 5,00 лв.
 • ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 20,00 лв.
 • Консултация
 • Първичен гинекологичен преглед
 • Вторичен гинекологичен преглед
 • Първична колпоскопия
 • Вторична колпоскопия
 • Цитонамазка
 • Биопсия
 • Електрокоагулация на маточната шийка
 • Химична обработка на маточната шийка
 • Микробиологично изследване на влагалище
 • Офис хистероскопия
 • Вагинална ехорафия
 • Абдоминална ехография
 • Поставяне на спирала
 • Сваляне на спирала
 • Поставяне на песар
 • Сваляне на песар
 • Превръзка на рана
 • Сваляне на конци
 • Изписване на рецепта