Хирургия

 • МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В КАТЕГОРИЯ ХИРУРГИЯ
 • Амбулаторен преглед при специалист /първичин/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Първична хирургична обработка на рана
 • Шев на рана до 3см
 • Шев на рана над 3см
 • Шев на рана до 10см
 • Сваляне на конци с еднократен консуматив
 • Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж
 • Инцизия на дълбоки гнойници с дренаж
 • Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло под местна анестезия
 • Екстирпация на нокът
 • Вторична превръзка с консуматив
 • Вадене на кърлеж
 • Екстирпация на повърхностно разположени туморни формации с местна анестезия
 • Туширане
 • Тромбектомия на хемороид
 • Лигатура на фистула
 • Предна тампонада при епистаксис /манипулация/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
Онкология

 • Първичен онкологичен преглед
 • Вторичен онкологичен преглед
 • Абдоминална ехография
 • Изписване на рецепта
Вътрешни болести

 • Амбулаторен преглед при специалист /първичен/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
 • Поставяне на катетър /манипулация/
 • Венозна инфузия до 30 мин./манипулация/
 • Венозна инфузия до 30 мин./манипулация/
Акушерство и Гинекология

 • Консултация
 • Първичен гинекологичен преглед
 • Вторичен гинекологичен преглед
 • Първична колпоскопия
 • Вторична колпоскопия
 • Цитонамазка
 • Биопсия
 • Електрокоагулация на маточната шийка
 • Химична обработка на маточната шийка
 • Микробиологично изследване на влагалище
 • Офис хистероскопия
 • Вагинална ехорафия
 • Абдоминална ехография
 • Поставяне на спирала
 • Сваляне на спирала
 • Поставяне на песар
 • Сваляне на песар
 • Превръзка на рана
 • Сваляне на конци
 • Изписване на рецепта